Profilaktyka otyłości u dzieci

 • WYPEŁNIJ KRÓTKĄ ANKIETĘ – ZABIERZ WAŻNY GŁOS

  Celem badania jest zebranie informacji na temat tego, jak powinna być zorganizowana w Polsce walka z poważnym i narastającym problemem otyłości u dzieci. Informacje te pomogą nam zaproponować resortowi zdrowia program profilaktyki otyłości dzieci, wychodzący naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym.

  Dziękujemy,
  Zespół Fundacji MY Pacjenci oraz partnerzy badania
 • 1. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Wiek: *

  Proszę podać liczbę lat
  q
 • 3. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Wielkość miejsca zamieszkania: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Prosimy o wybranie grupy, z którą identyfikuje się Pan/Pani najbardziej: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jak ocenia Pan/Pani swoją masę ciała? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniami: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Nie wiem/trudno powiedzieć Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
  Odżywiam się zdrowo i racjonalnie  
  Dbam o zachowanie prawidłowej masy ciała  
  Regularnie uprawiam sport  
  Prowadzę zdrowy styl życia  
 • 8. Ile posiłków zawierających warzywa spożywa Pan/Pani na dobę? *

  q
 • 9. Czy ma Pan/Pani dzieci w wieku do 18. roku życia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jakie Pana/Pani zdaniem są obecnie główne przyczyny otyłości u dzieci? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 11. Kto jest Pana/Pani zdainem odpowiedzialny za rozwiązanie problemu otyłości u dzieci? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 12. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Nie wiem/trudno powiedzieć Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
  Lekarze w POZ (Podstawowej Opiece Zdrowotnej) skutecznie edukują rodziców małych dzieci z zasadach prawidłowego żywienia dzieci  
  Lekarze w POZ (Podstawowej Opiece Zdrowotnej) odnotowują przeprowadzenie edukacji żywieniowej w książeczce zdrowia dziecka  
  Wiedza o żywieniu małych dzieci przekazywana przez lekarzy POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) rodzicom podczas wizyt profilaktycznych jest wystarczająca  
  Rodzice wiedzą, jak kształtować u dzieci nawyki zdrowego stylu życia  
  Rodzice małych dzieci znają zasady rozszerzania diety dziecka po okresie karmienia piersią  
  Ustawa sklepikowa sprawiła, że niezdrowa żywność zniknęła ze szkół i przedszkoli  
  Obecnie w szkołach i przedszkolach dzieci są zdrowo i prawidłowo żywione  
  Ustawa sklepikowa i jej nowelizacja nie spowodowały żadnych istotnych zmian na lepsze w jakości żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach  
  Polscy rodzice potrafią prawidłowo odżywiać swoje dzieci w domu  
  Wiem, jak należy prawidłowo odżywiać dzieci i czego jeść lub pić nie powinny  
 • 13. Jak Pan/Pani uważa, do którego miesiąca życia należy karmić dziecko wyłącznie piersią? *

  Proszę podać liczbę miesięcy
  q
 • 14. Jak Pan/Pani uważa, od którego miesiąca życia można rozpocząć wprowadzanie produktów uzupełniających do diety dziecka? *

  Proszę podać liczbę miesięcy
  q
 • 15. Kto lub co jest według Pana/Pani obecnie głównym źródłem wiedzy o żywieniu dzieci dla rodziców? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 16. Kto lub co powinno być według Pana/Pani głównym źródłem wiedzy o żywieniu dzieci dla rodziców? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 17. Jak Pana/Pani zdaniem powinna być finansowana edukacja żywieniowa i poradnictwo dietetyczne? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Nie wiem/trudno powiedzieć Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
  Producenci niezdrowej żywności powinni odprowadzać dodatkowy podatek na fundusz walki z otyłością i nadwagą  
  Producenci niezdrowej żywności powinni odprowadzać dodatkowy podatek, przeznaczany na dotowanie zdrowej żywności  
  W sklepach powinien zostać wprowadzony zakaz promocji cenowych niezdrowej żywności  
  Producenci niezdrowej żywności powinni dążyć do zmniejszenia w niej zawartości tłuszczu, soli i cukru  
  Powinien zostać wprowadzony zakaz reklamy niezdrowych produktów dla dzieci  
  Powinno zostać wprowadzone znakowanie żywności pomagające odróżnić żywność zdrową od niezdrowej  
  Zdrowa żywność w Polsce jest łatwo dostępna i niedroga  
  Informacje na temat zasad zdrowego żywienia są w Polsce łatwo dostępne  
  Żywienie zbiorowe w żłobkach powinno podlegać regulacjom, które powinny być przestrzegane  
  Zdrowe żywienie w szkołach i przedszkolach powinno być nieodpłatne i dostępne dla wszystkich dzieci  
  W każdej szkole nad żywieniem dzieci i edukacją żywieniową dzieci, rodziców i personelu, powinien czuwać dietetyk szkolny  
  Szkoła powinna być miejscem wolnym od wszelkich reklam produktów żywnościowych  
  Pielęgniarka szkolna powinna współpracować z dietetykiem w celu indywidualizacji zasad odżywiania dzieci z nieprawidłową masą ciała w szkole  
  Powinien powstać ogólnopolski program profilaktyki otyłości dzieci, obejmujący działania z zakresu edukacji żywieniowej i promocji aktywności fizycznej, skierowany do dzieci, rodziców, szkół i społeczności lokalnych  
 • 19. Jakie Pana/Pani zdaniem grupy powinny zostać objęte poradnictwem dietetycznym finansowanym przez NFZ? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 20. Kiedy według Pana/Pani powinna odbyć się pierwsza porada dotycząca zasad żywienia małych dzieci? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Do kogo by się Pan/Pani zgłosił/a w celu uzyskania porady żywieniowej dla małego dziecka? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 22. Kto według Pana/Pani powinien udzielać porad dietetycznych kobietom w ciąży? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 23. Gdzie Pana/Pani zdaniem powinna być udzielana porada żywieniowa dla kobiet w ciąży lub rodziców małych dzieci? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. Jak długo według Pana/Pani powinna trwać skuteczna porada żywieniowa dla rodziców małych dzieci lub kobiet w ciąży? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. Jaki charakter powinno mieć według Pana/Pani poradnictwo żywieniowe finansowane przez NFZ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 26. Jakie Pana/Pani zdaniem osoby powinny być zaangażowane w prace zespołu zajmującego się profilaktyką otyłości dzieci w placówce POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 27. Jakie Pana/Pani zdaniem osoby powinny być zaangażowane w prace zespołu zajmującego się profilaktyką otyłości dzieci w szkołach? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 28. Czy korzysta Pan/Pani z prozdrowotnych aplikacji mobilnych służących do motywowania do zmiany diety i stylu życia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...